Извършваме специализиран превоз на болни от болница до дома на територията на град Варна, цялата страна и страните от Европейски съюз. Линейката е оборудвана и разполага с носилка, столове, кислородни бутилки и климатик.
Виж повече
Извършваме специализиран превоз на болни от дома до болницата на територията на град Варна, цялата страна и страните от Европейски съюз. Линейката е оборудвана и разполага с носилка, столове, кислородни бутилки и климатик.
Виж повече
Извършваме специализиран медицински транспорт на болни на територията на град Варна, цялата страна и страните от Европейски съюз. Линейката е оборудвана и разполага с носилка, столове, кислородни бутилки и климатик.
Виж повече
Извършваме транспорт на болни за изследвания, транспорт от дома до ТЕЛК о обратно на територията на град Варна, цялата страна и страните от Европейски съюз. Линейката е оборудвана и разполага с носилка, столове, кислородни бутилки и климатик.
Виж повече
Разполагаме със специализиран транспорт на починали в цялата страна и страните от Европейски съюз.
Виж повече

ИМАТЕ НУЖДА ОТ ЧАСТНА ЛИНЕЙКА?